Оголошення конкурс на посаду директора комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей»

Дунаєвецька міська рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей»

Загальні вимоги до кандидатів: особи, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту культурно-мистецького спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, здатні за своїми діловими та моральними якостями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Особи, які беруть участь у конкурсі, впродовж 30 днів від оголошення подають такі документи:

- заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію;

- копію документів, що посвідчує особу;

- копію документів про вищу освіту;

- відомості про наявність чи відсутність судимості;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.,;

- копію військового квитка (для чоловіків).

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей» на один і п’ять років.

Дата початку приймання документів – 03 травня 2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії – 03 травня 2018 року.

Умови й терміни проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру». Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення терміну приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 32400, м. Дунаївці, вул. Шевченка,50, кабінет, 19.

Оприлюднення документів кандидатів:

Барахтенко Н.І

Вольська О.О.

Лабутенко К.К.