TUREK

Турек є адміністративним районом (повіту), який включає 9 комун, 210 сіл і відноситься до Великопольського воєводства. Район Турек займає 929 тис.кв.км, в районі проживає 85 тис. Жителів з щільністю 92 чоловік на 1 кв.км. У місті Турек проживає близько 32 тисяч чоловік, територія міста становить 1616 га.

У 2000-2002 роках керівництво міста звернуло увагу на охорону здоров'я. Гаслом міста стали слова «чисте місто - чистий район» - практично на 100% проведено каналізацію, водопостачання, основна увага звертається на дороги, газифікацію та озеленення міста.

Комунальне господарство є пріоритетним в місті - витрати міського бюджету в цю область склали від 4,6% в 1990 році до 33% в 2003 році. Місцеве самоврядування приділяє велику увагу розвитку культурномасової роботи, на що виділяється значна частина бюджету. Міський будинок культури провів 114 вистав, де були присутні 24 270 осіб.

Особливу увагу муніципалітет приділяє освітнім програмам - витрати на освіту становлять до третини бюджету міста.

Завдяки впровадженню в Польщі системи соціального страхування, населення міста отримує якісну медичну допомогу в лікарнях, які забезпечуються за рахунок Фонду медичного страхування і в приватних медичних закладах. На даний час ця система охорони здоров'я діє в більшості розвинених країн світу і забезпечує відповідний рівень лікування населення.

У 1999 році почалися роботи над гербом міста. При використанні даних Польського центру геральдики та Фонду польських традицій, був спроектований герб і прапор Турек, який було прийнято 15 березня 2000 року.У місті діє телефонна система на 9877 абонентів, є 4 бібліотеки на 4301 читачів, кінотеатр на 300 місць, в системі освіти навчається близько 5000 дітей.

Структура зайнятості населення:

-57% - робітники промисловості;

-22% - робітники сфери обслуговування;

-21% - робітники бюджетної сфери.

У місті працює 500 торгових підприємств, 7 АЗС, 3 поштових відділення, 5 готелів та розгалужена система закладів громадського харчування.