http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/09/2018-02-09_5787/images/images-26549.jpg

Дистанційне обслуговування клієнтів та запровадження АС  «Є-звітність»

дата створення: 2018-02-09

Протягом кількох останніх років Казначейська служба здійснює заходи щодо підключення розпорядників бюджетних коштів до системи дистанційного обслуговування (СДО) «Клієнт  Казначейства - Казначейство». За допомогою цієї системи розпорядники здійснюють передачу інформації через мережу Інтернет, яка відразу потрапляє до інформаційних ресурсів Казначейства.

            СДО проста у використанні та не потребує якоїсь особливої підготовки. Тому  й працювати з нею може кожен.

Дійсно, ця система обслуговування має багато переваг для клієнтів. До основних з них можна віднести такі як:

 • обмін документами між клієнтами та Казначейством здійснюється електронними засобами (тобто відсутні витрати часу та на транспорт для клієнтів, а також зменшується паперовий документообіг);
 • послуги з генерації ключів електронного цифрового підпису Казначейство надає безкоштовно;
 • за користування СДО Казначейство не справляє абонплату;
 • підключення клієнтів до СДО є безкоштовним;
 • на всіх  етапах використання системи Казначейство надає клієнтам безкоштовну підтримку;
 • вся інформація, якою обмінюються клієнти та Казначейство, надійно захищена системою та недоступна для сторонніх осіб.

Фактично СДО побудована за принципом інтернет-банкінгу, тобто вона надає можливість нашим клієнтам володіти інформацією про стан рахунків у Казначействі в режимі реального часу та здійснювати операції, знаходячись у власному кабінеті.

Єдине, на що необхідно буде витратитись бюджетним установам – це придбати носії ключової інформації (НКІ).

Наприкінці минулого року Кабмін видав розпорядження «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів » від 15.11.2017р. №816-р, у якому визначив пріоритетним казначейське обслуговування через СДО «Клієнт казначейства - Казначейство» для розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету. При цьому здійснювались організаційно-технічні заходи щодо підключення до даної системи до 1 січня 2018 року. Щодо розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, то їм Кабмін рекомендував визначити пріоритетним казначейське обслуговування через СДО «Клієнт казначейства - Казначейство». Яким необхідно здійснити організаційно-технічні заходи щодо підключення до зазначеної системи:

 • з  1 квітня 2018 року – розпорядників (одержувачів) коштів обласних, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад,  що створились згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
 • з 1 липня 2018 року – розпорядників (одержувачів) коштів бюджетів територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ.

Отже, якщо Уряд на цей рік визначив пріоритетним казначейське обслуговування через СДО «Клієнт казначейства - Казначейство», то зворотного шляху у цьому питанні не має. Тому всім учасникам цього процесу доведеться активно запроваджувати цю систему.

Хочу зазначити, що від бюджетних установ не вимагається особливої підготовки до застосування СДО.

Для цього установі достатньо прийняти рішення про підключення до СДО та перевірити наявність мінімальних вимог:

 • підключення до мережі Інтернет;
 • придбання НКІ;
 • наявність на робочих місцях програмного забезпечення антивірусного захисту інформації, що входять до Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством України.

Також на цьому етапі наказом керівника призначають осіб, відповідальних за роботу клієнтської частини СДО, та працівників, яким надають право накладання електронного цифрового підпису та ЕЦП в СДО.

Казначейство вже давно розробило для своїх клієнтів порядок дій для підключення до СДО. Такий алгоритм дій оформлено у вигляді Дорожньої карти підключення до СДО, яка  розміщена на сайті Держказначейства в рубриці «Електронні сервіси».

Далі розглянемо детальніше процес підключення клієнтів до СДО.

Крок 1.

Заповнити Анкету для підключення до системи дистанційного обслуговування та надіслати її до Казначейства.

Крок 2.

Придбати надійні носії криптографічного захисту інформації.

Крок 3.

Укласти договір на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство».

Крок 4.

Підготувати та передати пакет документів до АЦСК ДКСУ для генерації електронних цифрових підписів.

Крок 5.

Отримати програмне забезпечення та ключі для шифрування.

Крок 6.

Встановити програмне забезпечення та перевірити доступ.

Крок 7.

Оформити та передати Заявку на доступ до СДО.

Крок 8.

Отримати повідомлення про термін початку роботи в СДО.

Форма Анкети, Перелік захищених носіїв ключової інформації, які можуть бути використанні для роботи в СДО, типова форма договору, форма заявки про надання доступу до СДО розміщена на веб-сайті Державної казначейської служби України в рубриці «Електронні сервіси». Умови надання та правила користування послугами акредитованого центру сертифікації ключів Держказначейства визначено в розділі 10, порядок генерації ключів описано в розділі 11 Регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів  Державної казначейської служби України.

            Як бачите, кожен крок потребує кропіткої роботи та уваги, але все відшкодовує робота з ПТК «Клієнт Казначейства - Казначейство».

            Клієнти які вирішили придбати НКІ, повинні орієнтуватись на перелік захищених НКІ, які можуть бути використані для роботи в програмно-технічному комплексі«Клієнт Казначейства - Казначейство». Такий перелік наведено на сайті Державної казначейської служби України в рубриці «Електронні сервіси».

Вибравши той чи інший НКІ, клієнти можуть звернутися до виробників таких засобів захисту.

Як правило, для придбання носіїв НКІ достатньо зайти на сайт виробника та уважно прочитати інформацію з цього питання.

На сайтах розміщують перелік документів, які необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу. Частіше за все, це такі документи:

 • заява;
 • договір;
 • гарантійний лист про оплату;
 • доручення.

 На одну особу - один НКІ. Для формування та отримання електронних виписок по рахунках через СДО клієнтам достатньо мати один ЕЦП.

      Для формування та передачі платіжних доручень з використанням ЕЦП по рахунках через СДО необхідно мати мінімум три НКІ (для підпису бухгалтера, керівника та електронної печатки).

      Якщо у вас додатково є ще особи з правом підпису, то для кожного підпису потрібен окремий носій НКІ. Отже, тоді необхідно придбати потрібну кількість носіїв НКІ, тобто це вже буде більше трьох.

Придбання НКІ здійснюють один раз. При звільнені працівника, який має ЕЦП, ключ блокується та після надання документів на нового працівника проводять генерацію іншого ключа на цей самий НКІ.

       Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, схваленою  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 року №649-р, а саме: у сфері фінансової та бюджетної політики передбачено удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів.

Удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів включає також електронне звітування суб’єктів державного сектору з використанням інформаційних технологій та електронного цифрового підпису.

В рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на  2016 – 2018 роки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 №1038,  Державною казначейською службою України (далі - Казначейство) створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами.

АС «Є-Звітність» передбачає створення особистого електронного кабінету розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – клієнти Казначейства), які складають та подають фінансову та/або бюджетну звітність до органу Казначейства за місцем обслуговування.

АС «Є-Звітність» являє собою єдиний формат подання електронної звітності клієнтів Казначейства і є важливим кроком модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі.

Тому хочу звернути увагу бухгалтерів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що фінансову та/або бюджетну звітність за І квартал 2018 року потрібно формувати та подати через систему подання електронної звітності Казначейства.

Для цього необхідно до 28 лютого 2018 року здійснити заходи щодо підключення до системи АС «Є-Звітність».

Дорожня карта щодо підключення до системи та її детальний опис розміщено на веб-порталі Казначейства в розділі «Електронні сервіси ». Інструкція користувача АС «Є-Звітність» розміщена в електронному кабінеті Казначейства і буде доступна після його створення.

З питань щодо підключення та функціонування системи АС «Є-Звітність» необхідно звертатись до Управління Державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

       

 

 

Начальник Управління Державної

Казначейської  служби  України  у

Дунаєвецькому районі Хмельницької області                         К.М.Пасло

 

 

 

 

 Читайте такожЖНИВА У РОЗПАЛІ: ЗАПОБІГАЄМО ТРАВМУВАННЮ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ РОБІТ

дата створення: 2018-07-12

Відповідно до аналізу травматизму, на підприємствах агропромислового комплексу через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів та порушення Правил дорожнього руху найчастіше травмуються водії, підсобні робітники, механізатори та слюсарі.

Детальніше...


Бібліотека у пошуках нових ідей та рішень

дата створення: 2018-01-26

25 січня в Дунаєвецькій міській бібліотеці відбулася нарада для бібліотекарів громади. Під час якої обговорювалися пріоритетні напрямки діяльності бібліотек на 2018 рік: впровадження інформаційних технологій і сучасних форм роботи в бібліотечну практику, сприяння національно-патріотичному вихованню населення, популяризація краєзнавства, інформування жителів громади про події з історії і сьогодення краю з метою максимально повного і оперативного задоволення інформаційних, професійних, освітніх та культурно-творчих інтересів різних категорій користувачів.

Детальніше...