Оголошення

дата створення: 2019-05-30

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про запобігання корупції», розпорядженням від 08.04.2019 р. № 109/2019-р «Про затвердження Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Дунаєвецькій міській раді»,  розпорядженням від 13.09.2018 р. № 325/2018-р «Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради»:

 

Провести конкурс на заміщення вакантної посади:

Адміністратора управління «Центр надання адміністративних послуг» Дунаєвецької міської ради (на період проходження основним працівником строкової військової служби) – 03 липня 2019 року о 14.00 год.

Начальнику відділу організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради (Солярик  А.В.):

 Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сайті Дунаєвецької міської ради (згідно додатку).

Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Г.І. Панасевич.

 

 

Умови

конкурсу на заміщення вакантної посади адміністратора управління «Центр

надання адміністративних послуг» Дунаєвецької міської ради

(на період проходження основним працівником строкової військової служби)

До участі в конкурсі запрошуються особи, які відповідають таким вимогам:

мають повну вищу освіту професійного спрямування;

стаж роботи не менше 3 років;

вільно володіють державною мовою;

мають навики роботи на ПЕОМ.

До конкурсної комісії подаються такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

заповнену особову картку ( форма № П2-ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4х6;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

копію трудової книжки;

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті національного агенства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агенством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

Термін подання документів 30 календарних днів (до 30.06.2019 року).

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, умов конкурсу, звертатися до відділу організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради (кабінет, 19), або за телефоном 3-12-95.