Довідка про консультації с. Мушкутинці

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування села Мушкутинці  Дунаєвецької міської ради Дунаєвецького району Хмельницької області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року встановлено, що:

Відомості про консультації з центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, які стосуються стратегічної екологічної оцінки:

1.Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подав заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до департаменту екології та природних ресурсів та до департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист з пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА від 21.12.2019 №02.08-20/2899. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА від 02.08-20/2900 №02-01/3480.

2. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подав на паперових носіях та в електронному вигляді до департаменту екології та природних ресурсів та до департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА. До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану надійшов лист з пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА від 17.03.2020 №03.1/1571. До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану та плану зонування  протягом 30 днів не надійшов лист від Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА, тому згідно ст.13 Закону України «Про стратегічну еологічну оцінку» вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Консультації з органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, які стосуються стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану та плану зонування території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

 

№ з/п

Уповноважений орган

Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано

/не враховано /враховано частково)

Обґрунтування

До проекту генерального плану та плану зонування

1.

Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

Відсутні

 

 

2.

Управління екології та природних ресурсів

Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

 

Відсутні

 

 

До звіту про СЕО

1.

Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Відсутні

 

 

2.

Управління екології та природних ресурсів

Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Порушено процедуру проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

враховано

Процедура проведення громадського обговорення проекту містобудівної документації Звіту про стратегічну екологічну оцінку розділу «Охорона навколишнього природного середовища» генерального плану та плану зонування території с.Мушкутинці виконана згідно ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

3.

Управління екології та природних ресурсів

Хмельницької обласної державної адміністрації

 

В повідомленні про оприлюднення проекту ДДП і звіту про стратегічну екологічну оцінку генплану зазначено, що на офіційному веб-сайті Дунаєвецької міської радиможна ознайомитись з проектом детального плану території

враховано

Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на сайті Дунаєвецької міської ради. Це технічна описка.

 

4.

Управління екології та природних ресурсів

Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Зазначений нормативний документ ДБН 360-92**, що втратив чинність

відхилено

Генеральний план розроблявся та пройшов архітектурно-містобудівну раду під час дії ДБН 360-92**. Але під час врахування зауважень до генерального плану був прийнятий ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з умовами якого, містобудівна документації не може бути затверджена без Розділу «Охорона навколишнього природного  середовища».