http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_article/2021/01/25/2021-01-25_9993/images/images-10162.jpg

ВЕЛИКОПОБІЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ (С. ВЕЛИКА ПОБІЙНА, С. МАЛА ПОБІЯНКА, С. ПРИТУЛІВКА, С. ЗАГОЛОСНА) - ЛУКОВА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА ТЕЛ. 0978354453

25.01.2021