Заява про наміри

24.03.2023

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства Фермерське господарство «НІВА-АГРО» (юридична адреса: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Залісці, вул. Дмитра Філімонова, 5), що займається вирощуванням та сушкою зернових культур, має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. Підприємство складається з двох промислових майданчиків: Промисловий майданчик № 1, с. Залісці, вул. Сонячна, буд. 33, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. Промисловий майданчик № 2, с. Залісці, вул. Дмитра Філімонова, буд. 1-Б, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. Джерелами утворення забруднюючих речовин є:

Промисловий майданчик № 1 – сушильна установка для зернових 210 GZ на дизельному паливі, бункер завантаження зерна, вивантаження сухого зерна на автотранспорт. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: азоту діоксид-0,5т/р, вуглецю оксид-0,2т/р, діоксид сірки-0,1т/р, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом-0,1т/р.

Промисловий майданчик № 2 – ємності зберігання дизпалива, бензину, злив дизпалива, бензину в ємності, заправка автотранспорту дизпаливом, бензином. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: вуглеводні граничні – 0,00001т/р, бензин малосірчистий – 0,01т/р.

Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно нормативних вимог - відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище - відсутній. При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Фермерське господарство «НІВА-АГРО» гарантує дотримання вимог і нормативів природоохоронного і санітарного законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян, щодо наміру отримання Дозволу можна надсилати до приймальної Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел.(0382) 76-50-24, 76-57-03, електронна адреса: regadm@adm-km.gov.ua.