http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2022/09/28/2022-09-28_2490/images/images-8747.jpg

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ

28.09.2022

Під час опалювального сезону зростає рівень небезпек, пов’язаних з експлуатацією твердопаливного котельного обладнання. У зв’язку з цим нагадуємо про важливість дотримання вимог чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці і промислової безпеки щодо експлуатації котельного обладнання.

В першу чергу кожен, хто експлуатує котли, повинен неухильно дотримуватись вимог, вкладених в експлуатаційній документації, яку надає разом з котлом виробник. У разі введення виробником більш суворих норм з експлуатації, ніж ті, що зазначені в правилах, необхідно дотримуватися умов, зазначених саме виробником.

Експлуатація опалювальних котлів теплопродуктивності більше 0,1МВт при камерному спалювані палива без постійного нагляду за їх роботою обслуговуючим персоналом допускається лише при встановлені автоматики, сигналізації і захисту, що забезпечують ведення безпечного режиму роботи, які можуть викликати пошкодження котла з одночасною сигналізацією про це на пульт керування. В іншому разі залишити такий котел без постійного нагляду обслуговуючим персоналом як під час роботи котла, так і після його зупинки до зниження в ньому тиску до атмосферного та повного припинення горіння в топці і вилучення з неї решти палива, забороняється.

Також слід пам’ятати що введення в експлуатацію котлів можливі лише за наявності розробленої спеціалізованими проектними організаціями конструкторської документації на котли та котельні. При цьому виготовлення, монтаж, налагоджування, реконструкція, ремонт котлів та їх елементів повинні проводитися лише підприємствами чи організаціями, що мають технічні засоби, необхідні для якісного виконання робіт та відповідні дозволи.

Кожен котел повинен мати журнал нагляду (паспорт) з монтажу і експлуатації українською мовою. Введення в експлуатацію котлів можливе лише після їх технічного огляду та одержання дозволу на їх роботу у встановленому порядку. При цьому повинна бути призначена наказом роботодавця навчена особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, та обслуговуючий персонал, який пройшов медичний огляд, професійну підготовку та атестацію в установленому порядку відповідно до Типового положення про проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Перевірка справності роботи монометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв повинна проводитись не рідше одного разу на зміну і не рідше одного разу на добу, якщо тиск більше 14 бар (1 бар – це 105 Па або 0,986923 атмосфери). Для котлів, установлених на теплових електростанціях – згідно з графіком, затвердженим роботодавцем.

Автор:Страховий експерт з охорони праці


Читайте також

Відбувся семінар для представників органів місцевого самоврядування

21.06.2024

Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі... 

Детальніше...