http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2023/03/02/2023-03-02_8431/images/images-50068.jpg http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2023/03/02/2023-03-02_8431/images/images-83578.jpg http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2023/03/02/2023-03-02_8431/images/images-85695.jpg

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

02.03.2023

Концепт сталого розвитку формувався суспільством поступово. У звіті Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку в 1987 році було підняте питання про вплив економічного та соціального розвитку суспільства на стан навколишнього середовища. В цьому ж документі вперше з’явився термін “сталий розвиток” як розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. З часом ставало зрозумілим, що сталий розвиток не може бути досягнуто без фундаментальних змін в організації науки та освіти, яка повинна зайняти особливе місце серед засобів реалізації викладених положень.

В цей час існує багато програм, проєктів, досліджень з освіти для сталого розвитку. Проте стан освіти для сталого розвитку в Україні перебуває на стадії зародження, яка розвивається переважно на базі екологічної освіти, вважається своєрідним її продовженням.

Актуальність даної теми стала поштовхом до організації 02 березня 2023 року теоретико-практичного семінару для фахової спільноти учителів фізики Дунаєвецької міської ТГ у співпраці КУ ДМР «Центр ПРПП» та методиста НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницького ОІППО Анни ЯЦИШЕНОЇ з питань організації освітнього процесу на засадах сталого розвитку.

Маючи вже певний досвід, виникла потреба проаналізувати те, що вже пройдено і зробити певні кроки на майбутнє. Майданчиком для професійного розвитку та співпраці став Дунаєвецький ліцей №3.

Прийняття Закону «Про освіту» у вересні 2017 року сприяло впровадженню Концепції «Нова українська школа», яка розвиває положення Стратегії сталого розвитку «Україна−2020». Адже ідейно вона дуже близька до світової концепції освіти для сталого розвитку. Методи та загальні підходи до освітнього процесу є схожими: фокусування на активні методи навчання, розвиток трансверсальних умінь і навичок тощо.

Зважаючи на це, ми повинні розглядати фізику не тільки як науку, але і як інструмент для досягнення сталого розвитку. У навчальній програмі з фізики певним чином проглядаються спроби реалізувати ідеї сталого розвитку. Враховуючи, що фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, то вивчення фізики варто будувати на засадах сталого розвитку.

Анна Сергіївна акцентувала увагу присутніх на тому, що фізика сприяє формуванню багатьох ключових компетентностей, в тому числі соціальної й громадянської та екологічної грамотності і здорового життя, формування яких опирається на ідеї сталого розвитку. Такий підхід передбачає опанування уміннями: займати активну та відповідальну громадянську позицію; застосовувати набуті знання та навички здоров’язбережувальної діяльності; визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва та життєдіяльності людини на довкілля.

Вона зазначила, що у навчальних програмах з усіх предметів виокремлено наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», реалізація яких передбачає певне трактування змісту тем відповідно до засад сталого розвитку. Під час реалізації цих змістових ліній на уроках фізики учні можуть: використовувати знання, отриманні на уроках фізики для вирішення проблем довкілля, збереження власного здоров’я та здоров’я інших; визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва; критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі та її вплив на довкілля.

Питання, підняті методистом Анною ЯЦИШЕНОЮ в ході заходу, сприяли підвищенню фахової компетентності педагогів через застосування в практику роботи вчителя фізики проєктної діяльності поряд із звичною традиційною методикою.

У підсумках було визначено, що сучасні стратегії організації навчання з фізики дають можливість педагогам працювати у різних форматах, підтримувати нові способи навчання, орієнтовані на учнів як активних учасників освітнього процесу, що безумовно сприяє виробленню наскрізних умінь та ключових компетентностей. Бажаємо педагогам обрати для себе найефективніші з них в умовах реалізації нового Державного стандарту.

 

Все буде УКРАЇНА!

Автор:Управління освіти, молоді та спорту


Читайте такожУ ДІТЛАХІВ – ЦИФРОВЕ ДИТИНСТВО, У БАТЬКІВ – СЕРЙОЗНІ ПРОБЛЕМИ!

12.07.2024

Щоб там хто не казав, а  смартфони сьогодні  стають проблемою для всіх педагогів та батьків. Через них увага дітей розсіюється, а школярі все частіше сподіваються не на свої сили, а на можливості технологій. Вже зараз лікарі б`ють на сполох про виражену цифрову залежність, яка шкодить незрілій дитячій нервовій системі, де процеси збудження...

Детальніше...