http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2023/06/05/2023-06-05_5571/images/images-91701.jpg

Інформація про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

05.06.2023

На виконання статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» розроблено Реєстр надавачів соціальних послуг (далі- Реєстр). Реєстр є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, який складається з трьох розділів:

- надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці;

- надавачі соціальних послуг - фізичні особи;

- отримувачі соціальних послуг.

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг створюється для забезпечення:

1) реалізації права особи/сім’ї на соціальні послуги;

2) профілактики складних життєвих обставин;

3) подолання складних життєвих обставин;

4) мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин;

5) обліку надавачів, отримувачів соціальних послуг та послуг, що їм надаються;

6) координації діяльності у системі надання соціальних послуг.

З 16 лютого 2023 року реєстр працює у промисловому середовищі. Відповідно до порядку формування,ведення та доступу до реєстру, внесення відомостей до реєстру забезпечує реєстратор.

Реєстратори – це посадові особи суб’єкта реєстрації, яких уповноважено суб’єктом реєстрації на прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, та/або на внесення відомостей до Реєстру та яка має відповідні права доступу до Реєстру.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України №99 від 27.01.2021 року для включення документів/відомостей до розділу “Надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці” Реєстру юридична особа/фізична особа - підприємець подає суб’єкту реєстрації за місцем реєстрації (для юридичних осіб) або за місцем проживання (для фізичних осіб - підприємців) наступні документи

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди.

Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Юридичні особи/фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Для подачі документів до реєстратора надавача соціальних послуг та отримання більш детальної інформації необхідно звертатись за адресою:
м. Дунаївці, вул. Шевченка 50, Управліня соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради.
Їжак Ольга Олегівна-реєстратор, моб: +38 097 320 5024

 

Автор:Управління соціального захисту та праці Дунаєвецьк


Читайте також

Відбувся семінар для представників органів місцевого самоврядування

21.06.2024

Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі... 

Детальніше...