http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2019/12/16/2019-12-16_9124/images/images-22502.jpg

Проведення супервізії у ЗЗСО

16.12.2019

Супервізія – це новий інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи. Ключові функції супервізора: консультативна, наставницька, функція фасилітатора (модератора).

Основними принципами супервізії є:

-гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;

-прозорість - забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику; об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних проблем;

-партнерська взаємодія –міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів;

-індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;

-прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;

-розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;

-рефлективність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;

і валідність вимірювання результатів супервізії – використання сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.

Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Серед основних завдань проведення супервізії:

- здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності суб’єктів освітнього і управлінського процесів;

- підтримка процесу професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

- консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо;

- наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів;

- сприяння налагодженню партнерської взаємодії школи, влади і громад різних рівнів задля реалізації завдань НУШ.

Супервізія проводиться за напрямами, пов’язаними з професійним стандартом вчителя початкових класів Нової української школи.

Основні форми проведення супервізії:

- індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення плану професійного розвитку);

- групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії», департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 05.12.2019 р. та Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.12.2019 р. №404-но 12-13 грудня 2019 року супервізором Заторжинською Валентиною Миколаївною було проведено зустріч з учителями початкових класів у Великопобіянській ЗОШ І-ІІІ ст. та Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Дунаєвецької міської ОТГ.

Супервізія – вимога сьогодення. Система супервізії допоможе учителям початкових класів реалізувати цілі і завдання НУШ, долати труднощі та зростати професійно.

Автор:Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької м


Читайте такожПочаток розроблення комплексного плану просторового розвитку території Дунаєвецької територіальної громади та внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами

09.06.2023

Повідомлення про внесення змін до рішення дев’ятнацятої сесії міської ради VІІI скликання від 29.09.2021р. №19-19/2021р. «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Дунаєвецької міської...

Детальніше...


ЗАВЕРШЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ 6 ДОСЛІДЖЕНЬ У ГРОМАДАХ-ПАРТНЕРАХ

09.06.2023

Опитування реалізовані на базі наступних технічних показників для такого типу досліджень для кожної громади – 85% довірча ймовірність (точність), та 5% довірчий інтервал (похибка) з урахуванням генеральних сукупностей (кількості повнолітнього населення) кожної окремої громади. Генеральна сукупність по 6 громадам становить: 174 258 респондентів...

Детальніше...