http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2019/12/16/2019-12-16_9124/images/images-22502.jpg

Проведення супервізії у ЗЗСО

16.12.2019

Супервізія – це новий інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи. Ключові функції супервізора: консультативна, наставницька, функція фасилітатора (модератора).

Основними принципами супервізії є:

-гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;

-прозорість - забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику; об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних проблем;

-партнерська взаємодія –міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів;

-індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;

-прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;

-розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;

-рефлективність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;

і валідність вимірювання результатів супервізії – використання сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.

Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Серед основних завдань проведення супервізії:

- здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності суб’єктів освітнього і управлінського процесів;

- підтримка процесу професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

- консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо;

- наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів;

- сприяння налагодженню партнерської взаємодії школи, влади і громад різних рівнів задля реалізації завдань НУШ.

Супервізія проводиться за напрямами, пов’язаними з професійним стандартом вчителя початкових класів Нової української школи.

Основні форми проведення супервізії:

- індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення плану професійного розвитку);

- групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії», департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 05.12.2019 р. та Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.12.2019 р. №404-но 12-13 грудня 2019 року супервізором Заторжинською Валентиною Миколаївною було проведено зустріч з учителями початкових класів у Великопобіянській ЗОШ І-ІІІ ст. та Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Дунаєвецької міської ОТГ.

Супервізія – вимога сьогодення. Система супервізії допоможе учителям початкових класів реалізувати цілі і завдання НУШ, долати труднощі та зростати професійно.

Автор:Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької м


Читайте також

Вдячність за допомогу!

01.03.2024

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ та заступник міського голови Валентина ЧЕКМАН з гостинцями завітали до матері загиблого Захисника... 

Детальніше...